Ajankohtaista

Olet täällä

Rahoitusta haussa pk-yrityksille ravinteiden kierrätyksen investointeihin

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin. Kokeiluohjelman tavoitteena on tukea ravinteiden kierrätykseen liittyvien uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, kertoo Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Energian alkuperätakuu laajenee

Laki alkuperätakuusta laajenee koskemaan myös mm. kaasua ja vetyä sekä lämmitystä ja jäähdytystä

Poimintoja

 • Lain tarkoitus on auttaa kuluttajaa varmistamaan käyttämänsä energian alkuperän ja uusiutuvuuden

 • Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulevat sääntelyn piiriin

 • Laki astuu voimaan 3.12.2021, sähkön osalta vuonna 2021 tuotetulle sähkölle myönnetään kuitenkin alkuperätakuut vielä kumotun lain mukaisesti

Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä tuetaan rahoituksen hakemisessa

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta, tietoa ja yhteistyötä.

Pk-yrityksiä tuetaan lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa.

UUTTA ENERGIASSA: Lämpöä hiekkaan

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille!

Biotalousstrategian päivitys lausunnolla

Osallistu biotalousstrategian päivitykseen lausuntopalvelussa

 • Alkuperäinen biotalousstrategia vuodelta 2014, työn pohjana EU:n vuonna 2018 päivittämä biotaloustrategia ja 2019 hyväksytyt biotalouspäätelmät
 • Biotalousstrategialla on yhteistä rajapintaa usean muun valtioneuvoston strategian ja politiikkaohjelman kanssa

Taloustohtoriin laskentaa hiilivaraston muutoksesta

Kivennäismaiden hiilivaraston muutoksen laskentaan palvelu Taloustohtorissa

Kiertotalouden investointiavustusten ylimääräinen haku avautui

Huom! Hakuaikaa jatkettu 16.11. asti, 21.10,2021 saapuneen tiedotteen mukaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa uudelleen haun innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen myönnettävästä avustuksesta. Avustuksiin on myönnetty miljoonan euron määräraha, josta on vielä käyttämättä 575 000 euroa. Tuen hakuaikaa oli 28.10.2021 saakka - > Jatkettu 16.11.2021 saakka!

Rahoitusta haettavana vielä lokakuussa pk-yritysten ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (RKKO) on haettavissa tukea ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.

Tukea ravinnekierrätyksen kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin

Tukea voidaan myöntää kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, joiden tarkoituksena on käsitellä lantaa tai biokaasulaitoksen rejektejä pitkälle jalostetuiksi lannoitevalmisteiksi tai muiksi pitkälle jalostetuiksi tuotteiksi, ja lisäksi muihin ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin.

Kymenlaakson biokaasupotentiaalit vaihtelevat alueittain

Kymenlaakson erikoisuutena on useat olkeen liittyvät investointisuunnitelmat. Kuva Maaseutuverkosto

Kymenlaakso on heterogeeninen agroekologisten symbioosien maakunta

 •  Xamkin hankkeessa selvitettiin alueellisia biokaasu- ja materiaalivirtoja sekä symbioosimahdollisuuksia
 • Teollisista symbiooseista selvitetiin esimerkkjä myös maailmalta
 • Selvitettiin myös viljelijöiden kiinnostusta erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin
 • Tutustu julkaisuun 

 

Ehdota innovaatioa palkittavaksi

Löytyisikö ravinnekierrätyksestä tällä kertaa palkittava innovaatio?

 • Suomen Messusäätiö palkitsee kolmannen kerran maatalousalan innovaation.
 • Ehdota palkinnon saajaa esimerkiksi ravinnekierrätyksestä!
 • Palkinto voidaan myöntään henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle. Innovaatio
 • Innovaatiolta odoteteaan potentiaalia tuoda maatalousoimialalle positiivista imagoa ja vientimahdollisuuksia 
 • Palkinnon saajaa voi ehdottaa syyskuun loppuun asti

 

 

AGRI-INNO PALKITSEE MAATALOUSALAN INNOVAATION

Sivut