Ajankohtaista

Olet täällä

Sivuvirroista ja jätteistä kotimaisia lannoitteita – kehittämisapu vauhdittaa ravinnekierron innovaatioita

Kaksi henkilöä pitelee sankoja, sangossa ruskeaa kompostimaista maa-ainesta.

Sivuvirroista tuotetut kotimaiset kierrätyslannoitteet ovat hyvä keino säästää luonnonvaroja ja saada työtä Suomeen. Niiden avulla voidaan korvata kalliita fossiilisia lannoitteita, joiden saatavuudessakin on ongelmia. Pälkäneellä Humuspehtoori Oy laajentaa maanparannus- ja lannoitetuotantoaan uuden tuotantolinjan myötä. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma vauhdittaa kehittämistyötä. Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä autetaan rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämisessä sekä rahoitushakemuksen laatimisessa ProAgrian MARIKA-hankkeessa.

Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet alhaisia

Pellettimäisiä, ruskeita rakeita purkeissa.

Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet raja-arvojen alapuolella

Poiminnat:

Uusi lannoitelaki edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

lannoitteen levitys koneella.

Lannoitevalmisteasetuksen uudistus liittyy EU:n kiertotalouspakettiin ja sen tavoitteena on edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

Poiminnat

  • Uusi lannoitelaki voimaan 16.7.2022

  • Lannoitelain uudistuksella yhdenmukaistetaan EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat.

  • Yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään poistamalla kansallinen laitoshyväksyntä.

Biotalouden menestystarinat – ravinteiden kierron ideat käytäntöön

kuvakaappaus, jossa näkyy eri väirisiä posti-it lappuja, nostoina mm. RKKO-rahoitus.

Biotalouden ja ravinnekierrätyksen pullonkauloja ja ratkaisuja pohdittiin webinaarissa

Miten ranskalaisen biotalousalueen menestystekijöitä voitaisiin ottaa käyttöön Suomessa? Miten ravinteiden kiertoa voisi toteuttaa? Biotalouden menestystekijöistä ja ravinteiden kierrosta keskusteltiin webinaarissa 28.6.

Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä jo toteutuneista ja rahoitetuista ravinteiden kierron kokeiluista. Lisäksi jaettiin vinkkejä, miten pääsee ravinnekiertoidean kanssa eteenpäin ja mistä voit saada rahoitusta.

Biokaasusektorin kasvu alkanut

Biometaanin tuotanto kasvussa

Poiminnat

Ravinteiden kierrätyksen ja bioenergian mahdollisuudet kiinnostivat Farmarissa

Ihmisiä messuosastolla.

Ravinnekierrätys ja uusiutuva energia olivat esillä Farmari-näyttelyssä monipuolisesti näyttelyohjelmassa, vierailukohteissa ja lukuisten näytteilleasettajien tarjonnassa. Farmari-maatalousnäyttelyssä keräsi lähes 60 000 kävijää helteiseen Mikkeliin 30.6.–2.7.2022. Päivät sisälsivät mm. kiinnostavia yrittäjien puheenvuoroja ravinnekierrätyksen innovaatioista ja tutustumista kierrätysravinnevalmisteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria esittelivät aihetta kattavasti yhteisosastollaan.

Turkislanta tehokkaampaan kiertoon

varjotalot.

Turkislantaa voi hyödyntää lannoitteena ja bioenergian raaka-aineena

Turkislannassa on suuri potentiaali niin lannoitteena kuin bioenergian raaka-aineena. Uusia käsittelyketjuja tarvitaan lantapotentiaalin hyödyntämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Turkislanta tehokkaampaan kiertoon -työpajoissa pohdittiin vaihtoehtoisia lannankäsittelyn toimenpiteitä perinteisen kompostoinnin ja peltolevityksen rinnalle.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaskenaario lukuina

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman skenaariotarkastelussa turvemaan nurmiviljelyssä painavin rooli maataloussektorilla

Poimintoja

  • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä 4,7 miljoonan t CO2-ekv:n suuruinen päästövähennyspotentiaali
  • Skenaariotarkastelu tuotettiin maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi. Skenaario on aina tietynlainen oletus tulevaisuuden kehityksestä ja laskentamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, joten tulosta voidaan pitää suuntaa antavana

Kastiketehtaan sivuvirroista biokaasua

yhteiskuva ihmisistä, puljonki Oy:n rollup taustalla.

Biokaasulaitos valmisteilla Puljonki Oy:n tehtaan yhteyteen, missä kastikkeiden ja liemien valmistuksen sivuvirrat saadaan hyödynnettyä paikallisesti.

Poimintoja

  • Nevel rakentaa ravintolakastikkeita ja liemiä valmistavan Puljonki Oy:n Pohjois-Karjalan Juuassa sijaitsevan tehtaan yhteyteen biokaasulaitoksen
  • kaikki Puljongin prosesseissa syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi, ja sillä korvataan fossiilisen nestekaasun käyttöä
  • biokaasulaitokselta syntyvää mädätettä voidaan hyödyntää paikallisen maatalouden lannoitteena

Sivut