Ajankohtaista

Olet täällä

Uusi verkostoalusta AgriHubi yhdistää maatalouden osaajat

lehmät laitumella.

Uusi verkostoalusta on vastaus toiveeseen palvelusta, jossa yhdistetään voimat maatalous- ja puutarhayrittämisen tueksi. Osoitteeseen agrihubi.fi kootaan tietoa yhteen ja verkostoalusta tarjoaa kanavan maatalousyrittäjien, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden keskinäiselle keskustelulle ja kehittämistarpeiden tunnistamiselle.

Ravinnekiertotuki kommentoitavana 30. toukokuuta saakka

Ravinnekiertotuen valmisteluryhmä pyytää kommentteja tukimallista 

Poimintoja tiedotteesta:

  • Kysymyksessä on epävirallinen sidosryhmäkuuleminen
  • Tuki on suunnitteilla biokaasulaitoksille, jotka käyttävät lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätettä ja tuottavat jalostettuja ravinnevalmisteita
  • Tukimalli voi vielä valmisteluryhmälle tulleiden kommenttien myötä, mutta myös komission käsittelyssä ja jatkoskäsittelyssä

Poimintoja tukimallista:

Liikenteen infratukikierros käynnistyy suurtehoisilla latauspisteillä

Tieliikenteen pikalatausverkosto kasvaa merkittävästi uuden tukikierroksen myötä

Ajoneuvojen suuritehoisia latauspisteille on haettavissa tukea 16.5.2022-13.6.2022 - tarjouskilpailualusta TAKILA on nyt avattu.

Tuen hakijat voivat nyt kirjautua järjestelmään. Järjestelmän käyttöohje on julkaistu suomeksi.

Linkki TAKILAan ja ohje kirjautumiseen Energiaviraston sivulla (Energiavirasto - infratuki). 

Biojätteen lajittelu erilleen tukee energia- ja lannoiteomavaraisuutta

biokaasuvarasto.

Niinkin arkinen asia kuin kodin biojätteiden lajittelu tukee Suomen energiaomavaraisuutta. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa orgaanisesta jätteestä biokaasua, josta saadaan sähköä sekä luomuviljelyynkin soveltuvaa ravinteikasta multaa. Huolellisella kotilajittelulla biojätteestä saatava energiapotentiaali ja ravinteiden hyödyntäminen voitaisiin kaksinkertaistaa. 

Uusi biokaasun tuotantotapa tavoittelee hiilinegatiivisuutta

Wood2biogas-konseptin prosessi.

Hämeen ammattikorkeakoulu kumppaneineen kehittää innovaatiota, joka mahdollistaa biokaasun ja biohiilen tuotannon samanaikaisesti. Wood2Biogas-konsepti mahdollistaa puumaisten materiaalien käytön biokaasuenergiaksi.

Wood2Biogas-projekti yhdistää kaasutusteknologian ja perinteisen biokaasun tuotantoprosessin. Teknologian kehittämisen tavoitteena on tuottaa ja käyttää puusta valmistettua tuotekaasua lisäämään biometaanin muodostumista biokaasun tuotantoprosessissa.  

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 saa jatkoa

peltomaisema.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Kehysriihipäätökset vahvistavat biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen kasvunäkymiä

pelto, jossa vilja orastaa.

Maaliskuussa ja huhtikuussa on käyty tukku tärkeitä poliittisia keskusteluita, joilla on vaikutusta biokierron toimialaan akuutisti ja keskipitkällä aikavälillä. Investointi-, t&k- ja hankintatukien osalta tehdyt päätökset vahvistavat toimialan kasvunäkymiä. Kymmenien miljoonien eurojen satsauksella lisätään biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoa ja kysyntää, mikä vahvistaa Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.

Energia ja kiertotalous puhuttivat ennätysyleisön keränneessä EnergyWeek-tapahtumassa

yleisöä, puhuja ja taustalla energyweek-tekstiä.

EnergyWeek keräsi yli 6200 energia-alasta kiinnostunutta Vaasaan 21–25.3.2022. Tapahtumaan osallistui puhujia, näytteilleasettajia ja yleisöä yli 30 maasta jakamaan tietoa, kuulemaan alan tuoreimpia uutisia ja verkostoitumaan. Viikon kestävässä tapahtumassa teemoina olivat energia ja ympäristö, tuuli ja uusiutuva energia, älykkäät energiaratkaisut, kaasu sekä energian varastointi.

Suomen biotalousstrategia vuoteen 2035 on valmistunut

Tavoitteena ilmastoneutraali Suomi vuonna 2035 taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla

Sivut