1. Mitä energiayrittäjyys vaatii ja antaa?

Olet täällä

Aloittava energiayrittäjä tarvitsee innostusta ja halua selvittää asioita. Energiantuotantomallista ja toimintatavasta riippuen lämpöyrittäjyys vaatii vastuullisuutta, työtä ja sitoutumista tai vaihtoehtoisesti pääoman sitomista pitkäksi aikaa. Lämpöyrittäjälle hyviä ominaisuuksia ovat ennakointi ja nopea reagoiminen hälytys- ja ongelmatilanteisiin sekä luonne, joka ei etukäteen murehdi tulevista hälytyksistä. Mitä paremmat ennakoivat ratkaisut teet suunnittelu- ja hankintavaiheessa sekä toiminnan aikana, sen helpommalla pääset varsinaisessa yrittäjän työssä.
 
Lämpöyrittäjänä saa, lämmityskohteiden ollessa pieniä, mukavaa lisäansiota melko pienelläkin toiminnanaikaisella työmäärällä. Isommissa kohteissa lämpöyrittäjyys voi antaa päätoimeentulon lisäksi ansion myös palkatulle henkilöstölle tai lisätuloa laajemmalle taustaorganisaatiolle.
 

Vastuun voi jakaa

Lämpöyrittäjänä voi toimia perustamalla oman yrityksen, jolloin on itse vastuussa koko lämmöntuotannosta. Yhtiö- tai osuuskuntamuotoisessa energiayrittäjyydessä puolestaan velvoitteet ja vastuut, samoin kuin tulovirta, jakaantuvat isommalle ryhmälle. Laajempi ”myyjäorganisaatio” todennäköisesti antaa lämmönostajalle vakuuttavamman kuvan jatkuvuudesta, joka voi olla ratkaiseva seikka sopimusneuvottelussa. Yhtiö- tai osuuskuntamuotoisessa energiayrittäjyydessä on huomioitava, että käytännöntoiminnasta vastaa todellisuudessa kuitenkin yksi tai muutama henkilö.
 
Erityisesti yksityisyrittäjälle tärkeää olisi, että olisi joku toinen henkilö tai taho, joka voi ja osaa esimerkiksi yrittäjän sairastuttua ottaa vastuun laitoksen hoitamisesta. Tämä taho voi olla esimerkiksi toinen lämpöyrittäjä, jonka kanssa sovitaan vastavuoroisuudesta ongelmatilanteiden kohdatessa tai esimerkiksi, joku talohuoltoalan yritys, joka tarvittaessa ottaa vastuun. Tilapäisen ulkopuolisen toimijan ollessa kyseessä, ennakkoperehdyttämisen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa.
 
 
 
SEURAAVA ASKEL: 2. Alustava selvitystyö