2. Alustava selvitystyö

Olet täällä

Lämmityskohteen tai -alueen valitseminen

Kartoita fossiilista energiaa lämmön tai höyryn tuotantoon käyttäviä kohteita sopivaksi katsomaltasi toiminta-alueelta.  Ellet ole sidottuna kiinteästi jollekin asuinpaikalle, mieti rohkeasti onko sinulla valmius muuttaa lähemmäs kauempaa löytämääsi lämmityskohdetta. Todennäköisesti olet ainakin isommissa kohteissa pääosin kuitenkin ostohakkeen/pelletin varassa, joten esim. omasta metsästä saatavalla hakkeella ei ole merkittävää roolia lopullisessa toiminnassa. Lämmityskattilakohteet ovat helpompia toteuttaa, mutta ei kannata pelätä myöskään höyrykohteita, sillä nykytekniikka mahdollistaa jo melko pienetkin KPA -höyrykattilatoteutukset.
 
Lämmityskohteen pysyvyys pitää pyrkiä mahdollisuuksien mukaan selvittämään. Harmillisia esimerkkejä löytyy, joissa pitkältäkin lämmöntoimitussopimukselta putoaa pohja pois, koska teollisuuskiinteistössä tapahtuva toiminta siirtyy muualle tai päättyy kokonaan. Tällöin koko kiinteistön lämmöntarve voi loppua tai ainakin kulutus oleellisesti pienenee rakennuksen jäädessä pelkälle peruslämmölle. Maaseutukunnissa tapahtuu muuttotappion takia myös ns. luonnollista poistumaa, jolloin verkon piirissä olevia rakennuksia poistuu käytöstä. Epävarmuustekijöiden noustessa selkeästi esiin korostuu ns. konttirakenteinen lämpölaitosvaihtoehto, jonka siirtäminen toiseen kohteeseen tai myyminen on helpompaa kuin kiinteästi rakennetun.
 

 

Yhteistyöstä keskustelu

Löydettyäsi kohteen, ole aloitteellinen ja mene rohkeasti kysymään kiinnostaisiko yritystä tai yhteisöä energiantuotannon ulkoistaminen. Hyviä perusteluja idealle ovat esimerkiksi pienempi hiilijalanjälki, paikallinen toiminta, kotimainen polttoaine ja vakaampi hintataso.
 
Ennen kuin kerrot kohteelle energian hinnan, kannattaa aina ensin tarkemmin selvittää aiempi kulutus, kulutuksen viimeaikaiset muutokset, energian tarpeen profiili ym. Kohteissa, joissa energiankäyttäjiä on enemmän samalla alueella, tämä vaihe on enemmän aikaa vievä kuin yksittäistä kohdetta selvitettäessä, mutta kuitenkin toiminnan kannattavuuden vuoksi erityisen tärkeää tehdä huolellisesti. Hinta onkin järkevää kertoa kohteelle vasta laskelmien tekemisen jälkeen yhteistyön myöhemmässä vaiheessa.
 
 

Asiantuntija avuksi

Jos sait alustavassa yhteistyökeskustelussa vihreää valoa energiantoimitusajatuksellesi, ota tässä vaiheessa asiantuntija avuksesi. Asiantuntijoita löytyy alueesta riippuen esimerkiksi ProAgrialta, Metsäkeskuksista, kehitysyhtiöistä jne. Kannattaa myös harkita pyydätkö pidemmän aikaa alalla toiminutta oman alueen ulkopuolista lämpöyrittäjää avuksi. Käytännönhuomiot ovat usein niitä parhaita neuvoja erityisesti laitoksen hankintavaiheessa, jolloin itsellä ei ole vielä selkeää kuvaa kaikista huomioon otettavista seikoista.
 
Tee yhdessä asiantuntijan kanssa kohteesta teho-, kulutus- yms. laskelmat ja hankkikaa myös tarvittava lisätieto. Tähän vaiheeseen on muistettava huomioida myös lämmönsiirtokanaalin hukkaama energia, oli sitten kyseessä yksittäinen, tai laajemman verkoston vaatima useamman kiinteistön kohde. Verkostohäviön määrä vaihtelee tapauskohtaisesti erittäin paljon ja se voi olla jopa yli 20 % myydystä energiasta. Tehdyt laskelmat ovat tärkeitä seuraavan vaiheen lämpöenergian tuotannon ja jakelun teknisen toteutuksen suunnittelua varten.

 

 

SEURAAVA ASKEL: 3. Teknisen toteutuksen suunnittelu