7. Energian hinnoitteluperuste

Olet täällä

Pelkkä energian hinta (€/MWh)
Pelkän energian hinta on helpoimmin hahmotettava hinnan määrittäminen lämmön ostajalle. Mikäli lämpöenergian käyttö on aiemmin ollut vakaata ilman suurempia vaihteluja voi tätä vaihtoehtoa suositella myös myyjän kannalta, koska malli on yksinkertaisin. Energian hinnan voi sitoa esimerkiksi hakkeen tai kaukolämmön hintaan. Aiemmin on sidonnaisuuksina ollut öljyn ja joskus sähkönkin hinta, mutta näistä on uusissa sopimuksissa vähitellen luovuttu. Sidonnaisuus voi muodostua myös edellisten yhdistelmästä. Vaihtoehto voi myös olla, että hintaa ei sidota mihinkään koriin, vaan se neuvotellaan sovituiksi aikajaksoiksi aina erikseen. Tämä toki edellyttää, että kumpikin osapuoli on lojaali toisilleen.
 
Energian hinta ja perusmaksu
Tämä on eniten käytössä oleva hinnoittelumalli. Sopivalla jakosuhteella energian hinnalla (€/MWh) rahoitetaan toiminnan muuttuvia kuluja ja kuukausittaisella tai vuosittaisella perusmaksulla (€/kk tai €/vuosi) investoinnin kuoletusta ja muita kiinteitä kuluja. Käytännössä perusmaksu menee monesti rahoittajalle korkoina ja lyhennyksinä. Perusmaksu sidotaan yleensä johonkin indeksiin, esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Hinnan tarkistukset tehdään useimmiten kerran tai kaksi vuodessa.

 

 

SEURAAVA ASKEL: 8. Myyntipalaveri ja lämmöntoimitussopimus