8. Myyntipalaveri ja lämmöntoimitussopimus

Olet täällä

Tekniikan, hintojen ja hintasidonnaisuusehdotusten ollessa valmiina, on aika järjestää ns. viimeinen myyntipalaveri. Ennen sopimuksen allekirjoitusvaihetta usein ilmenee vielä jotain perusteltavaa ja selvitettävää, joten palaveri ei todennäköisesti kuitenkaan ole vielä viimeinen. Tässä vaiheessa voi tulla toteutusvaihtoehdoksi myös malli, jossa lämmönostaja haluaakin tehdä investoinnin ja lämpöyrittäjä hoitaa ainoastaan energiantuotannon ostajan omistamassa laitoksessa. Toteutusta varten voidaan perustaa myös erillinen yhdessä omistettava yhtiö, joka toteuttaa investoinnin.
 
Palaveria varten on hyvä olla sopimusluonnos lämmöntoimituksesta, jossa on selkeästi esitetty toiminnan laajuus, hinnoittelu, vastuut ym. Lämmöntoimitussopimusmalleja on useita erilaisia, mutta yleispätevää kaikkiin kohteisiin sopivaa mallia ei ole, vaan sopimus on laadittava aina tapauskohtaisesti huomioiden kohteen mahdolliset erityispiirteet. Tärkeää on, että ne ovat kummankin osapuolen osalta tasapuolisia ja rajapinnat on selkeästi kerrottu. Aiemmin mainitut sanktiot erilaisia ongelmatilanteita varten on myös tarpeellista kirjata. Voidaan todeta, että mitä selkeämmin sopimus on laadittu, sen helpompi mahdolliset ongelmatilanteet on ratkaista.

 

 

SEURAAVA ASKEL: 9. Investointituki ja viranomaisasiat