9. Investointituki ja viranomaisasiat

Olet täällä

Rahoitusmalli

Päätetään lopullinen rahoitusmalli suunnitteluvaiheessa tehtyihin neuvotteluihin pohjautuen. Kannattaa muistaa hakea väliaikainen rahoitus myös investointituen osuudelle, koska tuen saa vasta hankkeen valmistuttua. Isommissa hankkeissa tukea on mahdollista hakea myös tiettyjen vaiheiden valmistuttua.
 
 

Investointituen hakeminen ajoissa

Investointituki on haettava hyvissä ajoin, koska nykyään toteutuksen voi kaikilla tukimalleilla aloittaa vasta, kun tukipäätös on saatu. Toteutuksen aloitukseksi katsotaan tehty kauppa- tai lämmöntoimitussopimus. Tämän suhteen kannattaa siis olla tarkkana, että kaikki hankinnat saa kirjattua tuen piiriin. Hyvin laadittuun tukihakemukseen saa nykyään melko nopeasti päätöksen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asian kanssa kannattaa viivytellä. Hakemuksen voi laittaa vireille, vaikka lopullinen kustannustaso ei ole vielä selvillä ja täydentää sitä myöhemmin kustannusten selvittyä.
 
Eri tukimuodot ja prosentit löytyvät täältä.

 

Luvat ja rekisteröinnit

Suunnitelmat kannattaa etukäteen hyväksyttää paloviranomaisella ja yli 1 MW:n laitoksissa kattilatarkastuksia toteuttavalla taholla (esim. Inspecta). Tärkeää on huomioida, että yli 1 MW:n laitos tarvitsee painelaiterekisteröinnin ja ympäristösuojelulain mukaisen rekisteröinnin sekä  käyttövastaavan nimeämisen. Käyttövastaava kannattaa nimetä jo rakennusvaiheen alkaessa, jotta laitoksen rakenteet tulevat tutuksi. Rakenteiden ja asennusten tunteminen helpottaa ja erityisesti nopeuttaa käytön aikaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä.  Käyttövastaavalle on laitteiston kokoluokasta (teholuku) riippuen tietyt pätevyysvaatimukset, jotka löytyvät täältä.
 
Kattilan rekisteröinnistä lisää täällä.
Kattilan rekisteröintiä ym. koskeva paineastialaki löytyy kokonaisuudessaan täältä.
 
Rakennuslupa luonnollisesti vaaditaan kaikissa kokoluokissa ja toteutusmalleissa puhtaita konttiratkaisuja lukuun ottamatta.
 
Polttoaineteholtaan yli 5 MW:n (kattilateho n. 4- 4,5 MW) kattilaitokset tarvitsevat ympäristöluvan. Teho ei ole kattilakohtainen vaan mukaan lasketaan samassa tilassa tai samalla tontilla oleva öljy- tai jotain muuta polttoainetta käyttävä kattila/kattilat.

 

 

SEURAAVA ASKEL: 10. Toteutus