Kerro mielipiteesi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Olet täällä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lausuntoja voi antaa 31.5.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lausuntopyyntöön.

Lausunnossa voi kommentoida suunnitelmassa linjattuja päästövehännystoimia sektoreittain ja tuoda esiin myös linjausten toimeenpanossa huomioitavia seikkoja. 

Kommentoitavat sektorit:

 • Liikenne
 • Maatalous
 • Rakennusten erillislämmitys
 • Jätehuolto
 • F-kaasut
 • Työkoneet
 • Muut sektorit

 

Lisäksi lausunnossa voi kommentoida suunnitelmassa linjattuja päästövehännystoimia poikkileikkaaville sektoreille ja ehdottaa uusia toimia ja tuoda esiin myös linjausten toimeenpanossa huomioitavia seikkoja. 

 • Arjen ilmastopolitiikka - kulutuksen näkökulma
 • Kunta- ja aluetason ilmastopolitiikka
 • Julkiset hankinnat

 

Lisäksi voi kommentoida ilmastosuunnitelman vaikutuksia, osallistamista ja seurantaa sekä kertoa, miten organisaationne osaltaan voi edistää ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

 • Ilmastosuunnitelman vaikutukset
 • Ilmastosuunnitelman osallistaminen ja seuranta
 • Organisaationi voi osaltaan edistää ilmastosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista

 

Linkkejä aineistoihin

Ilmastosuunnitelma 2030

Kesällä 2016 kansalaisille avoinna ollut sivusto, jonka kautta oli mahdollista kommentoida ilmastosuunnitelman että energia- ja ilmastostrategian tuolloin tiedossa olleita toimenpiteitä. Kommentit ovat edelleen luettavissa.

Marraskuussa 2016 eduskunnalle selontekona annettu Energia- ja ilmastostrategia.