Kommentoi vastuullisten elintarvihankintojen kriteereitä (24.2. saakka)

Olet täällä

Julkisissa hankinnoissa voidaan voidaan suosia mm. energiatehokkuuden huomioimista tuotantoprosessissa. Kriteeristö auttaa hankintojen tekijöitä hyödyntämään vastuullista tuotantoa kilpailutuksessa. Nyt on hyvä hetki kommentoida kriteerejä. Kuva: Järkisärki.

HUOM! Kommentoinnin helpottamiseksi tehty excell-matriisi, jossa kommentointikohdat, linkit aineistoihin valmiina. Itse kommentit tehdään kuitenkin webropol-lomakkeeseen. Matriisin tehnyt Energiatehokkuuden koordinaatiohanke_M.Kari

 

Motiva pyytää kommentteja vastuullisten elintarvikehankintojen kriteeriehdotukseen. Motiva käsittelee kommentit kommenttikierroksen jälkeen, ja niitä hyödynnetään kriteerien jatkokehityksessä. Tavoitteena on kehittää toimivat kriteerit, joita julkinen sektori pystyy hyödyntämään hankinnoissaan ja elintarvikesektori pystyy niihin kilpailutuksissa vastaamaan. Tavoitteena on myös kehittää elintarvikkeiden kysyntää ja markkinoita vastuulliseen suuntaan.

Kommentit tulee lähettää 24.2.2017 mennessä webropol-lomakkeen kautta.

Linkki kommentointiin tässä

Aineistot, kommenttipyyntö ja muuta asiaan liittyvää tästä linkistä

 

Työ taustaa:

Motiva kokoaa ohjeistuksen vastuullisten elintarvikkeiden hankintaan

Valtioneuvosto julkaisi kesäkuussa 2016 periaatepäätöksen julkisten ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Periaatepäätöksessä esitettiin käytännön hankintaohjeistuksen laadintaa. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Motiva laatii ohjeistuksen, jonka kriteerit kattavat eläinten hyvinvointikysymykset, elintarviketurvallisuuden, ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden. Terveysnäkökulma tullaan esittämään vähimmäisvaatimuksena noudattaa kansallisia ravitsemussuosituksia. 

Ohje tullaan toteuttamaan laajassa yhteistyössä elintarvikesektorin eri toimijoiden kanssa. Työ täydentää jo olemassa olevia ohjeistuksia tuomalla kestävän kehityksen eri näkökulmat yhteen pakettiin. Tausta-aineistojen ja selvitysten laadintaan osallistuvat muun muassa Luonnonvarakeskus, Ekocentria, Eläinten terveys ETT ry ja Evira. Kriteerit pilotoidaan myöhemmin päätettävissä valtion hankintayksiköissä.

Lisätietoja:
asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy
puh. 09 6122 5199, elina.ovaskainen@motiva.fi