Lakiluonnos lausunnolla 4.5. saakka; kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Olet täällä

Poimintoja

  • mahdollisuutta määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä käytetty 10-20 kunnassa
  • velvoittavuus ei ole koskenut mm. matalaenergiataloja tai kun käytössä on ollut vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja
  • muutoksen katsotaan lisäävän kilpailua
  • muutos koskee vain uusia asemakaavoja
  • velvoittamismahdollisuuden tarve vähentynyt uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä
  • kaukolämmön primäärienergiakerroin muuttui 0,7:sta 0,5:en vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa asetuksessa (kts. Tiedote)
 
 
 
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla poistettaisiin mahdollisuus määrätä asemakaavassa, että rakennus pitää liittää kaukolämpöverkkoon.

Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen sekä muiden energiatehokkaiden lämmitysmuotojen kehitys ja suosio ovat selvästi vähentäneet tarvetta ohjata lämmitystavan valintaa.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää sääntelyä ja antaa kuluttajien valita itselleen sopiva lämmitystapa. Muutos myös tukisi vapaata kilpailua lämmitysmarkkinoilla.

Lausuntoja voi antaa 4. toukokuuta saakka.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, p. 0295 250 365, etunimi.sukunimi@ym.fi