Maatilan energiainvestointia ei pidä käynnistää ennen tukipäätöstä

Olet täällä

Jos maatilan energiainvestointiin haetaan maatalouden investointitukea, ei investointia tai sopimusta sen tekemisestä pidä tehdä ennen tukipäätöstä Tukihaku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään jaksoissa, joita vuonna 2017 on vielä 16.3.–15.8. ja16.8.–15.10.

Vähimmäistuki rakentamiseen 7000

Tuki energiainvestoinnille järjestelmänä on 40 %, mikä tarkoittaa vähintään 17 500 euron investointia. Pelkän laiteinvestoinnin minimituki on 3000 euroa, mutta tulkinta kannattaa tarkistaa ELY-keskuksesta.  Aurinkoenergia- kuten muissakin energiainvestoinneissa suositellaan kuitenkin luottamaan ammattitaitoiseen asennukseen ja suosia avaimet käteen -kokonaishankintoja, jolloin varmimmin tulee huomioitua myös esimerkiksi ylituotannon maksimaalinen hyödyntäminen, ja varastointimahdollisuus esimerkiksi lämpimän veden muodossa. Myös vakuutusten, takuiden ja vastuiden tulkinta on selkeämpää. Yksikkökustannukset. Myös vakuutusten, takuiden ja vastuiden tulkinta on selkeämpää. Tutustu hyväksyttyihin yksikkökustannuksiin, tukiprosentteihin ym. ja muihin rahoitusehtoihin: investointituet energiasta maatiloille.  Menettely ja perusteet: Laki 1476/2007, muutos 1187/2014, 13 §, 14 § 4 mom., VNa 241/2015, muutos 271/2016, liite. MMMa 1559/2016.

Asennus katolle vai maahan?

Tuotantorakennusten kattojen lappeet ovat luontainen ja huomaamaton sijoituspaikka aurinkopaneeleille tai -keräimille. Kattoasennuksessa kannattaa kuitenkin huomioida mahdollinen pölyyntyminen esimerkiksi sikalan tai broilerihallin yhteydessä, huollettavuus ja ennen kaikkea vakuutusten kattaminen. Maa-asennuksessa puhtaanpidon ja huollon lisäksi etuna on kaltevuuden ja suuntaamisen optimointimahdollisuus ja parempi passiivinen jäähdytys. Energiantuoton maksimointia tärkeämpää ja taloudellisempaa on oman käytön osuuden maksimointi. Esimerkiksi seinäasennus ei tuota maksimituottoa, mutta lisää tuottoa vähäisemmän säteilyn kautena jolloin auringon säteily tulee pidempään ”vaakatasossa”.

Mitoita oikein

Oman tuotantokäytön osuuden maksimoinnin avain on oikeassa mitoituksessa. Myös investointituen myöntäminen perustuu riittävään ja tunnistettavaan omaan käyttöön tuotannossa. Ylituotannolle sähköverkkoon saa vain vähäistä korvausta ja selvä alimitoitus nostaa suhteellista hintaa ja myös tukikelpoisuus kannattaa pitää mielessä investoinnin minimikustannuksen täyttymisessä. Mitä enemmän kulutuksessa on hetkellistä vaihtelua, sitä suurempi merkitys on tuotetun energian käytön optimoinnissa esimerkiksi veden lämmitykseen. Ammattimainen kumppani asennuksessa on siten teknisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Hyödynnä Neuvo2020 -palvelua

Maatilan energiasuunnitelma on hyödyllinen perustyökalu erilaisten investointien kannattavuuden arviointiin. Neuvo2020-palvelua voi käyttää myös esimerkiksi aurinkopaneelin tehomitoituksen ja investoinnin suunnitteluun.  Energiatehokkaasti.fi/Investointituet energiasta maatilalle on hyödyllinen tietolähde ja linkkipaikka lisätietoihin.

Esimerkkejä mitoituksesta, tuotto-odotuksesta ja kustannuksista

 

Alle olevassa taulukossa on esimerkkejä kolmen tehoisesta paneelikokonaisuudesta, joiden tuotannosta hyödynnetään 90% tai 40 % (alempi taulukko) omassa käytössä. Hyötysuhteeksi on oletettu 12 % ja hinnaksi markkinoilla esiintyneitä hintoja, joissa voi olla ”heiluntaa” suuntaa ja toiseen. Hankinta kannattaa kilpailuttaa ja laatukin maksaa. Tarjouksissa kannattaa tarkistaa myös, mitä esitetty takuu koskee. Tehon tarvi kannattaa aina punnita tapauskohtaisesti.

Esimerkkitaulukko aurinkopaneeli-investoinnista (hyötysuhde 12 %, oma käyttö 90 %)

Esimerkkitaulukko aurinkopaneeli-investoinnista (hyötysuhde 12 %, oma käyttö 40 %)

 

 

Suomen laajin energia-alan tapahtumakalenteri, energiahankkeiden ja -kohteiden karttapalvelu, laskureita ja videoita, Ajankohtaista tietoa energiasta ja energiatehokkuudesta

 Tilaa uutiskirje tästä.