Uusiutuvat tuotantopanokset

Olet täällä

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Lanta ja biomassat 

Biomassojen paikkatieto:  

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille. Luke UUSI!

Julkaisuja kierrätysravinteista LARA- laaturavinnehankkeessa. UUSI

Tietoiskuja ja materiaaleja kierrätysravinteista koulutukseen ja neuvontaan. Jarki.fi

Eloisa pelto - opas muhevampaan maaperään orgaanista ainesta lisäämällä. Luomu.fi/tietopankki

Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minuakin? - perusteos ravinteiden kierrätyksestä jokaisen saatavilla. Tyrskyconsulting

Jätevesitypen talteenotto ja hyödyntäminen kierrätysravinteena -loppuraportti.  KiertoTyppi -hanke/Gasum Biovakka Oy

HAJA-ASUTUKSEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN tilakäsittely ja käyttö maataloudessa-opas. PUPE-putsareista pellolle. 

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää linkin myös videoon)

Hevosen lannan käsittely Suomessa.Luken julkaisu  8/2017 

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi -tietolehtinen. Luke

Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä. MTT raportti nro. 76. Luke

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksen syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo biojalostamohanke. 

Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 12. Jyväskylän AMK. 2005. 

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö. Motiva. 2008. 

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet. MTT. 2007. 

HELMET - hevosenlanta menestystarinoiksi -podcastit. HELMET-hanke. Envitecpolis Oy.

 

Biohiili ja tuhka (terminen proessi)

European BioChar - sertifikaatti (EBC) biohiilelle

Suomen biohiiliyhdistys, Finnish biochar association. FBA 

Carbofex-biohiilen kaupallinen tuotanto. 

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja tuotanto Suomessa-seminaari. VTT. 2012. 

Pajusta tehdään ilmastopioneeriä. Tiedote (9.3.2017) pajupohjaisen biohiilen käyttömahdollisuuksista/Metsäyhdistys

Ihmeaine biohiili. Artikkeli Puutarha & kauppa 5/2017

Tuhkan käyttö metsälannoitteena. METLA